เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

startsแนะนำให้อ่าน

บอร์ด สปสช. หนุนเร่งจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยรอพิสูจน์สถานะ”

@7 เม.ย. 64 16:02
บอร์ด สปสช. เห็นชอบเร่งเดินหน้าดูแล โคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโ มอบ สปสช. ประสาน สธ. เสนอ ครม. จัดตั้ง โกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโ พร้อมรับทราบความคืบหน้าการดูแลต่อเนื่องในช่วง 2 ปี ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เมื่อวันที่

สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร้องศูนย์ดำรงธรรมขอให้ทบทวนและยกเลิกการจัดงานศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ

@7 เม.ย. 64 15:59
สมาคมผู้บริโภคสงขลา ยื่นเรื่อง ต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ขอให้ทบทวนและยกเลิกการจัดงานศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะวันที่ 8 ถึง 9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 น่าเป็นห่วงระลอก 3...น่าจะได้พิจารณากันในช่วงเช้าวันนี้ เพราะคณะกรรมการโรคติดต่อได้รับการประสานง

ศาลปกครองรับฟ้อง กรณี กขค. มีมติควบรวม ซีพี - เทสโก้

@6 เม.ย. 64 10:21

ศาลปกครองรับฟ้อง และ ให้พิจารณาโดยเร่งด่วน กรณี กขค. มีมติควบรวม ซีพี-เทสโก้ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทำความรู้จัก SSM Program โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุลดภาวะพึ่งพิง-นอนติดเตียง

@5 เม.ย. 64 10:58

ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2563 ไทยมีประชากรสูงอายุ 11.13 ล้านคน หรือ 16.73 % ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ฉลาดซื้อ เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง

@2 เม.ย. 64 10:10

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง แนะผู้บริโภคสังเกตสีของไส้กรอกที่ไม่จัดเกินไป และข้อความ “ไม่ใช้วัตถุกันเสีย” เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสารกันบูดและวัตถุเจือปนอาหารประเภทอื่น

startsกิจกรรมเครือข่าย

บอร์ด สปสช. หนุนเร่งจัดตั้ง “กองทุนรักษาพยาบาลคนไทยรอพิสูจน์สถานะ”

@7 เม.ย. 64 16:02
บอร์ด สปสช. เห็นชอบเร่งเดินหน้าดูแล โคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโ มอบ สปสช. ประสาน สธ. เสนอ ครม. จัดตั้ง โกองทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุขสำหรับคนไทยที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนโ พร้อมรับทราบความคืบหน้าการดูแลต่อเนื่องในช่วง 2 ปี ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - เมื่อวันที่

สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร้องศูนย์ดำรงธรรมขอให้ทบทวนและยกเลิกการจัดงานศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะ

@7 เม.ย. 64 15:59
สมาคมผู้บริโภคสงขลา ยื่นเรื่อง ต่อคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ขอให้ทบทวนและยกเลิกการจัดงานศึกมหกรรมมวยรวมพลคนจะนะวันที่ 8 ถึง 9 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 น่าเป็นห่วงระลอก 3...น่าจะได้พิจารณากันในช่วงเช้าวันนี้ เพราะคณะกรรมการโรคติดต่อได้รับการประสานง

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดนราธิวาส

@11 มี.ค. 64 10:27
วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรม"อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดนราธิวาส " ณ ห้องประชุมริเวอร์ แร็ม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณปัญหารถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพัฒนาศักยภาพแกน

กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายในการรับเรื่องร้องเรียน

@11 มี.ค. 64 10:25
จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายในการรับเรื่องร้องเรียน เครือข่ายผู้บริโภค อำเภอเมือง อำเภอหนองจิก อำเภอยะรัง อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอปะนาเระ. เครือข่ายศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ หน่วยรับเรื่องร้องเรียน50(5) เครือข่าย ชมรมบุหงารายา เครือข่าย9ด้าน

กิจกรรมทั้งหมด »

startsข่าวสารผู้บริโภค

ศาลปกครองรับฟ้อง กรณี กขค. มีมติควบรวม ซีพี - เทสโก้

@6 เม.ย. 64 10:21

ศาลปกครองรับฟ้อง และ ให้พิจารณาโดยเร่งด่วน กรณี กขค. มีมติควบรวม ซีพี-เทสโก้ อาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ทำความรู้จัก SSM Program โปรแกรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุลดภาวะพึ่งพิง-นอนติดเตียง

@5 เม.ย. 64 10:58

ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2563 ไทยมีประชากรสูงอายุ 11.13 ล้านคน หรือ 16.73 % ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ฉลาดซื้อ เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง

@2 เม.ย. 64 10:10

นิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เผยผลทดสอบ 'ไส้กรอกแดง' พบสารไนไตรท์เกินมาตรฐาน 1 ตัวอย่าง แนะผู้บริโภคสังเกตสีของไส้กรอกที่ไม่จัดเกินไป และข้อความ “ไม่ใช้วัตถุกันเสีย” เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมสารกันบูดและวัตถุเจือปนอาหารประเภทอื่น

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเรียกร้องสคบ. และอย.หยุดเป็นเครื่องมือของผู้ประกอบการ

@18 มี.ค. 64 15:14
** ตามที่กรรมการว่าด้วยสัญญาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ร่วมแถลงข่าวกับผู้ประกอบการตอบโต้ผลการทดสอบน้ำดื่มผสมวิตามินซีของนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค โดยชี้แจงว่า การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ เป็นอำนาจของ สคบ. เพราะมีกฎหมายรองรับ ไม่เหมือนองค์กร หรือสมาคม ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีหน้าที่ตา

ข่าวสารทั้งหมด »

startsข้อมูลผู้บริโภค

กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

@15 มิ.ย. 63 14:46
กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยหมายเหตุวันคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อ พ.ศ.2512 ได้มีเจ้าหน้าที่สหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยให้เข้าร่วม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทยขณะนั้นยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตามสหพันธ์อง

ข้อมูลทั้งหมด »

ฟังวิทยุออนไลน์

radio

ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์