เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

แนะนำให้อ่าน

บริการสุขภาพและสาธารณสุข ชี้ “บัตรทอง” ให้สิทธิการรักษาทุกคน เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันบริการมาตรฐานเดียว

@28 พ.ค. 63 10:47

**กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ “บัตรทอง” ให้สิทธิการรักษาทุกคน เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันบริการมาตรฐานเดียว พร้อมเร่งสร้างระบบสวัสดิการทางสังคม ขณะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มอง การที่คนแห่ไปบริจาคเป็นภาพสะท้อนว่าคนไม่เชื่อมั่นในระบบการบริการสุขภาพของไทย แนะรัฐช่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างมีคุณภาพ ฝากเตือนก่อนบริจาคควรตรวจสอบให้ครบถ้วนรอบด้าน **

จับตา! ดีเดย์แบน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย. นี้ | ไบโอไทย จี้ หน่วยงานเข้มงวดป้องกันลักลอบขาย ด้าน กลุ่มค้านแบนสารฯ ยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคุ้มค

@28 พ.ค. 63 10:33

** จับตา! ดีเดย์แบน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย. นี้ | ไบโอไทย จี้ หน่วยงานเข้มงวดป้องกันลักลอบขาย ด้าน กลุ่มค้านแบนสารฯ ยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราว ยืดเวลาแบน **

อย. ย้ำสาเหตุเรียกคืนยาฉีดโบท็อกซ์ NEURONOX® พบปลอมเอกสารคุณภาพยา

@28 พ.ค. 63 10:09

อย. แจงข้อเท็จจริง กรณีการแจ้งเตือนภัย ระงับการนำเข้า จำหน่าย และเรียกเก็บคืนยาฉีดโบท็อกซ์ NEURONOX® ทุกรุ่นการผลิตออกจากท้องตลาด เหตุปลอมเอกสารคุณภาพยา

กิจกรรมเครือข่าย

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลคลองประสงค์

@26 พ.ค. 63 15:11

วันที่ 26 กันยายน 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการดำเนินงานองค์กร / แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังรับ ปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับเรื่องร้องเรียน และสื่อสารต่อผ่านช่องทางสื่อ 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การเงินการธนาคาร 2. บริการสาธารณะ 3. ที่อยู่อาศัย 4. บริการด้านสุขภาพ 5. สินค้าและบริการ 6. การสื่อสารโทรคมนาคม 7. อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลเขาทอง

@26 พ.ค. 63 15:09
วันที่ 26 กันยายน 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการดำเนินงานองค์กร / แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังรับ ปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับเรื่องร้องเรียน และสื่อสารต่อผ่านช่องทางสื่อ 7 ประเด็น ดังนี้1. การเงินการธนาคาร

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2562

@26 พ.ค. 63 14:47

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (หลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้มีส่วนร่วมขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคตามกฏหมายจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน ได้แก่ เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลอง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเอาลึก เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองท่อม เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่และองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีข้อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัด

@26 พ.ค. 63 14:38
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้- เพื่อให้องค์กรผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในระดับอำเภอมีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็ง- รวมกลุ่มผู้บริโภคใน

กิจกรรมทั้งหมด »

ข่าวสารผู้บริโภค

บริการสุขภาพและสาธารณสุข ชี้ “บัตรทอง” ให้สิทธิการรักษาทุกคน เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันบริการมาตรฐานเดียว

@28 พ.ค. 63 10:47

**กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ชี้ “บัตรทอง” ให้สิทธิการรักษาทุกคน เรียกร้องทุกฝ่ายผลักดันบริการมาตรฐานเดียว พร้อมเร่งสร้างระบบสวัสดิการทางสังคม ขณะที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค มอง การที่คนแห่ไปบริจาคเป็นภาพสะท้อนว่าคนไม่เชื่อมั่นในระบบการบริการสุขภาพของไทย แนะรัฐช่วยทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างมีคุณภาพ ฝากเตือนก่อนบริจาคควรตรวจสอบให้ครบถ้วนรอบด้าน **

จับตา! ดีเดย์แบน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย. นี้ | ไบโอไทย จี้ หน่วยงานเข้มงวดป้องกันลักลอบขาย ด้าน กลุ่มค้านแบนสารฯ ยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคุ้มค

@28 พ.ค. 63 10:33

** จับตา! ดีเดย์แบน พาราควอต คลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย. นี้ | ไบโอไทย จี้ หน่วยงานเข้มงวดป้องกันลักลอบขาย ด้าน กลุ่มค้านแบนสารฯ ยื่นศาลปกครองไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองชั่วคราว ยืดเวลาแบน **

อย. ย้ำสาเหตุเรียกคืนยาฉีดโบท็อกซ์ NEURONOX® พบปลอมเอกสารคุณภาพยา

@28 พ.ค. 63 10:09

อย. แจงข้อเท็จจริง กรณีการแจ้งเตือนภัย ระงับการนำเข้า จำหน่าย และเรียกเก็บคืนยาฉีดโบท็อกซ์ NEURONOX® ทุกรุ่นการผลิตออกจากท้องตลาด เหตุปลอมเอกสารคุณภาพยา

ข่าวสารทั้งหมด »

ข้อมูลผู้บริโภค

15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล (WORLD CONSUMER RIGHTS DAY)

@25 พ.ค. 63 12:14
15 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล อีกหนึ่งวันสำคัญที่มีขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้บริโภคทุกคนตระหนักถึงสิทธิของตนเองนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสากลที่จะว่าไปก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกคนในโลกได้เป็นอย่างดี เพราะทุกวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี จะเป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล ซึ่งหากใครยังไม่เคยได้ทำ

ด่วน ! ประกาศแล้ว กฎเหล็ก กสทช. 8 ประการ ห้ามต่างด้าวครอบงำกิจการ บังคับใช้พรุ่งนี้

@25 ก.ค. 55 10:34
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๕มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การกำ

ข้อมูลทั้งหมด »

เว็บไซท์เก่า

ปรับทุกข์ปากท้อง

ฟังวิทยุออนไลน์

radio

ข้อมูลรับเรื่องร้องเรียน

ดาวน์โหลดสื่อรณรงค์

ปฏิทินงาน

ความเห็นล่าสุด