เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

136 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|

กทม. ลดขยะเมืองกรุงเปลี่ยนเป็นพลังงานเกิน 50% ในปี’75

โดย nalinee on 7 ต.ค. 63 11:13

กทม. เล็งเพิ่มการนำขยะมาเป็นพลังงานมากกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2575 พร้อมลดการกำจัดขยะแบบฝังกลบเหลือร้อยละ 30 ในปี 2567

เสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 11 เปิดตัวโคแฟค “ ทำไมความจริงร่วมถึงสำคัญ

โดย khaohom on 31 ส.ค. 63 16:45

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตัวแทนเครือข่ายองค์ผู้บริโภคภาคใต้ได้เข้าร่วมเวทีเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 11 เปิดตัวโคแฟค โ ทำไมความจริงร่วมถึงสำคัญ ณ ร้าน clazy cafe กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการ

เวทีประชุมความร่วมมือนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

โดย khaohom on 28 ส.ค. 63 12:30

วันนี้ (25/8/63) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้จัดเวทีประชุมความร่วมมือนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ณ ห้องประชุมไบรตัน โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายนักวิชาการฯ อ.ไพบูลย์ ช่วงทอง นักวิชาการที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค จากส่วนกลาง( กทม.) มาร่วมแลกเปลี่ยน มุมมองและแน

เวทีประชุมสภาผู้บริโภคภาคใต้ ครั้งที่ 10 "ผู้บริโภคเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤติโควิดในยุค New Normal"

โดย Nooya on 25 ส.ค. 63 09:58

วันนี้ (24/8/63) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้จัดเวทีประชุมสภาผู้บริโภคภาคใต้ ครั้งที่ 10 "ผู้บริโภคเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤติโควิดในยุค New Normal"โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายผู้บริโภคเข้าร่วม 9 จังหวัด จำนวน 60 องค์กร และมีภาคีหน่วยงานของแต่ละจังหวัดได้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วย โดยให้แต่ละจังหวัดเสนอหน

เวทีประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซน ครั้งที่1/2563

โดย khaohom on 13 ส.ค. 63 12:59

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อม จัดเวทีประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม รพ.สต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีตัวแทนจาก รพช. ,ท้องถิ่น, รพ.สต. และเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ เข้าร่วมแลก

เวทีฉลาดอ่านฉลาก ปลอดภัยห่างไกลโรค

โดย khaohom on 6 ส.ค. 63 10:02

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ลงพื้นที่สนับสนุนเวทีฉลาดอ่านฉลาก ปลอดภัยห่างไกลโรค ณ ห้องประชุมโบ๊ทพอย โรงแรมโบ๊ทลากูนรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีนายอดิศักดิ์ อัคสินธวังกูร ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมเปิดงาน หนึ่งในเวทีมีการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเครือข่ายผ

สร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำอาสาสมัครในการรับเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล

โดย khaohom on 27 ก.ค. 63 11:11

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำอาสาสมัครในการรับเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563

โดย khaohom on 27 ก.ค. 63 11:06

24 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเ

วงเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

โดย khaohom on 17 ก.ค. 63 13:28

16 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา โดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมวงเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาาชมงคลศรีวิชัย สงขลาโดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหน

สมาคมผู้บริโภคสงขลาเดินหน้าขยายรูปแบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในจ.สงขลา

โดย khaohom on 1 ก.ค. 63 10:51

29 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น.สมาคมผู้บริโภคสงขลาโดย ภญ.ชโลม เกตจินดา อุปนายกสมาคมฯ นางสาวสุชาดา ชัยเดช ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา นายอธิวัฒน์ เส้งคุ้ย ทีมกฎหมายสมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการการสำรวจสถานการณ์การจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการ

136 items(1/14) 2 3 4 5 Next » Last »|