เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

เวทีติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดย khaohom on 22 พ.ค. 63 11:40

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563เวทีติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัตถุประสงค์- ติดตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับดับท้องถิ่น หรือพื้นที่- แลกเปลี่ยนสถานการณ์และแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลัก

สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทำเจลล้างมือสำหรับครัวเรือน

โดย khaohom on 22 พ.ค. 63 10:25

21 เมษายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาทำเจลล้างมือสำหรับครัวเรือน ให้กับศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคอำเภอเมือง โดย นางสาววิภาดา วาสินธุ์ ผู้ประสานงานชุมชนพึ่งตนเองรวมพลังรวมใจสู้ภัยโควิดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อความปลอดภัย

สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับแกนนำชุมชนเทศบาลตำบลเมืองเวียง รพ.สต.เมือง

โดย khaohom on 22 พ.ค. 63 10:22

20 เมษายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับแกนนำชุมชนเทศบาลตำบลเมืองเวียง รพ.สต.เมืองเวียง อำเภอเวียงสระ ที่อำนวยความสะดวก และให้ความรู้ ในการคัดกรองโรคในชุมชน เพื่อความปลอดภัยของพี่น้อง ประชาชน ????????สมาคมผู้บริโภคสุ