เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

เครือข่ายผู้บริโภคจ.ชุมพร ร่วมกันยื่นคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดชุมพรเ

โดย khaohom on 22 พ.ค. 63 11:51

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 สมาคมประชาสังคมชุมพร และเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับอำเภอรวมถึงเครือข่ายที่ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคจำนวน 14 องค์กร ร่วมกันยื่นคำขอแจ้งสถานะความเป็นองค์กรผู้บริโภค ณ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดชุมพร