เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

13 items(1/2) 2 Next » Last »|

เวทีประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซน ครั้งที่1/2563

โดย khaohom on 13 ส.ค. 63 12:59

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อม จัดเวทีประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม รพ.สต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีตัวแทนจาก รพช. ,ท้องถิ่น, รพ.สต. และเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ เข้าร่วมแลก

สร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำอาสาสมัครในการรับเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล

โดย khaohom on 27 ก.ค. 63 11:11

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำอาสาสมัครในการรับเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563

โดย khaohom on 27 ก.ค. 63 11:06

24 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลาทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเ

วงเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

โดย khaohom on 17 ก.ค. 63 13:28

16 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา โดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมวงเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาาชมงคลศรีวิชัย สงขลาโดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหน

เวทีประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคใต้ ปี 2562

โดย Nooya on 13 มิ.ย. 63 14:13

วันที่ 13 มิ.ย.63 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคใต้ โดยมีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเข้าร่วม 4 จังหวัด คือ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ สมาคมผู้บริโ

เวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

โดย Nooya on 13 มิ.ย. 63 11:22

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค 13 อำเภอ เข้าร่วม จำนวน 33 คน จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19ทำให้การทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครต้องมีกร

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:41

วันนี้ (30/04/62) เนื่องจากเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเครือข่ายผู้บริโภคระดับอำเภอเข้าร่วม ทั้ง 13 อำเภอ และเครือข่ายภาคีประชาชน เช่น สมาคมรักษ์ทะเลไทย เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เครือข่ายผู

สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:37

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์... ใช้สื่อออนไลน์เท่าทันตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครื่อข่ายผู้บริโภคทั้ง 16 อำเภอ เครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายนักวิชาการ และกรรมการสมาคมผู้บริโภค

สมาคมผู้บริโภคสงขลา และ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจองค์กรผู้บริโภคสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:31

25 สิงหาคม2562สมาคมผู้บริโภคสงขลา และ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจองค์กรผู้บริโภคสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคในเวที "การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต หนึ่งเดียวคือการให้ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ"คนภูเก็ตสร้างสังคมแห่งการให้เมืองแห่งการแบ่งปัน..

ดีเดย์ 22 ก.ค.62 กว่า 30 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ยื่นจดแจ้งพร้อมร่วมองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:26

22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา กว่า 30 องค์กร ตบเท้าพร้อมกัน ณ สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เดินหน้ายื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคเพื่อรวมกลุ่มกันจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิ

13 items(1/2) 2 Next » Last »|