เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

เวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:41

วันนี้ (30/04/62) เนื่องจากเป็นวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเครือข่ายผู้บริโภคระดับอำเภอเข้าร่วม ทั้ง 13 อำเภอ และเครือข่ายภาคีประชาชน เช่น สมาคมรักษ์ทะเลไทย เครือข่ายผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย เครือข่ายผู

สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:37

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562 สมาคมผู้บริโภคสงขลาได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการเท่าทันสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์... ใช้สื่อออนไลน์เท่าทันตนเอง โดยมีผู้เข้าร่วมจากเครื่อข่ายผู้บริโภคทั้ง 16 อำเภอ เครือข่ายประชาชน 9 ด้านในระบบหลักประกันสุขภาพ เครือข่ายเยาวชน เครือข่ายนักวิชาการ และกรรมการสมาคมผู้บริโภค

สมาคมผู้บริโภคสงขลา และ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจองค์กรผู้บริโภคสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:31

25 สิงหาคม2562สมาคมผู้บริโภคสงขลา และ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจองค์กรผู้บริโภคสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคในเวที "การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต หนึ่งเดียวคือการให้ กำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ"คนภูเก็ตสร้างสังคมแห่งการให้เมืองแห่งการแบ่งปัน..

ดีเดย์ 22 ก.ค.62 กว่า 30 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ยื่นจดแจ้งพร้อมร่วมองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:26

22 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา กว่า 30 องค์กร ตบเท้าพร้อมกัน ณ สำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เดินหน้ายื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรผู้บริโภคเพื่อรวมกลุ่มกันจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศในราชกิ

เวทีความร่วมมือกับหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการทำงานเครือข่ายผู้บริโภคในระดับอำเภอ

โดย Nooya on 20 พ.ค. 63 13:58

วันนี้ (26/02/63) สมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดเวทีความร่วมมือกับหน่วยงานในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการทำงานเครือข่ายผู้บริโภคในระดับอำเภอ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาด้านอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเพื่อระดมความ

ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.สทิงพระ

โดย khaohom on 20 พ.ค. 63 09:47

วันนี้ 19/5/63 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพฯ จ.สงขลา นำโดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคม พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่สนับสนุนปฏิบัติการ การทำงานของอาสาสมัครในพื้นที่ อ.สทิงพระ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน บ่อดาน โดยมีทีมเครือข่ายฯ จาก อ.สิงหนครมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน

สมาคมผู้บริโภคสงขลาทำการสำรวจ ราคาไข่ไก่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19

โดย khaohom on 2 เม.ย. 63 10:25

สมาคมผู้บริโภคสงขลาทำการสำรวจ ราคาไข่ไก่ ในวันที่ 1 เมษายน 2563 บริเวณตลาดหาดใหญ่ใน พบว่าราคาปกติ เพียงแต่แม่ค้าบอกได้ไข่มาน้อย ไม่เพียงพอในการจำหน่ายแต่ละวัน....จากข้อมูล ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 กำหนดราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์ 0 125 - 130 บาทต่อแผงเบอร์ 1 ราค