เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

สมาคมผู้บริโภคสตูลร่วมจัดกิจกรรมเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดสตูล

โดย Nooya on 25 พ.ค. 63 11:34

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 สมาคมผู้บริโภคสตูลร่วมกับสภาองค์กรชุมชน จัดกิจกรรมประเด็นเครือข่ายภัยพิบัติจังหวัดสตูล โดยมีคุณสุรศักดิ์ พิพัฒนสกุล จากสำนักงาน ปภ.จังหวัดสตูล และผู้ใหญ่วิรัตน์ โอมมณี เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือของชุมชนในการลดผลกระทบจากภัยพิบัติในพื้นที่ และพัฒนาศักย

สมาคมผู้บริโภคสตูล ร่วมยื่นหนังสือคัดค้านสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด

โดย Nooya on 25 พ.ค. 63 11:28

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทางสมาคมผู้บริโภคสตูลได้ร่วมกับทางเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจังหวัดสตูล ได้ร่วมยื่นคำประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องความต้องการให้สตูลเป็นจังหวัดเกษตรอินทรีย์และให้รัฐบาลยกเลิกสารเคมีพิษในการเกษตรอย่างน้อย 3 ชนิด คือพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

สมาคมผู้บริโภคสตูลร่วมส่งผู้ป่วยโวิด-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน..

โดย Nooya on 25 พ.ค. 63 11:18

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทางสมาคมผู้บริโภคสตูลได้ร่วมกับนายธานี หะยีมะสาและ ายนอำเภอละงู นายแพทย์ประวิตร วานิชชานนท์ ผอ. โรงพยาบาลละงู นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงูรวมถึงหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภาคสนามอำเภอละงู จังหวัดสตูล ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดส

สภาผู้บริโภคจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ รวมพลังเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค...กับการมีส่วนร่วมการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค...

โดย Nooya on 21 พ.ค. 63 16:22

สภาผู้บริโภคจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ รวมพลังเครือข่ายองค์กรผู้บริโภค...กับการมีส่วนร่วมการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค...เตรียมความพร้อมผู้บริโภคกับการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค วันที่ 1 พ.ค.62 ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว อ.เมือง จ.สตูลสมาคมผู้บริโภคสตูล จัดเวท