เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

27 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ออกบุ้ทกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ในงานวันคนพิการสากลวันสงเคราะห์ ประจำปี 2560

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 11:28

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ออกบุ้ทกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬากลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายพงศ์เทพ ไข่มุกค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานวันคนพิการสากลวันสงเคราะห์ ประจำปี 2560 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหว

คณะทำงาน ศปถ. จังหวัดปัตตานี /ศปถ.อำเภอสายบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนศาสณศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 11:19

วันที่ 13 มีนาคม 2562 คณะทำงาน ศปถ. จังหวัดปัตตานี /ศปถ.อำเภอสายบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงเรียนศาสณศึกษา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี มีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ ปภ.จังหวัดปัตตานี สสอ.สายบุรี บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวั

แถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ถนนข้าวยัง พื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:46

วันที่ 5 เม.ย.62 เวลา 09.30 น ที่ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ทั้ง ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรปัตตานี ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่ 25 และ สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรา

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ 2562

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:34

วันที่ 5 เมษายน 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายอำนาจ พลมาตย์ ปภ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุม เพื่อให้จังหวัดร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) การเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภ

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีและสำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:30

วันที่ 9 เมษายน 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีและสำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ที่บริเวณถนนรินทรราช ริมเขื่อนแม่น้ำปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของจังหวัดปัตตานี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน หน่วยกู้ภัย องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:28

วันที่ 13 เมษายน 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของจังหวัดปัตตานี โดยเทศบาลเมืองปัตตานีได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเริ่มตั้งแต่

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี จัดเวทีอบรมสัมนาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ คพข.และ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:23

วันที่ 26 เมษายน2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี จัดเวทีอบรมสัมนาเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาท หน้าที่ คพข.และ กกพ. ในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงาน (ปัตตานีเครือข่ายผู้บริโภคเหนียวแน่น)เสนา เสนอแนวทางแก้ไข และปรับปรุงการให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิผู้ใช้พลังงานไฟฟ้าคพข.เขต 12 สงขลาสำนักง

เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายและเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยระดับจังหวัด

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:18

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีได้จัดเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายและเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม จะบังติกอ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้1. เพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหารถโดยสารสาธารณะระดับจังหวัด2.เพื่อพั

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีเข้ายื่นเอกสารเพื่อแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:10

วันที่ 22 กรกฏาคม 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี โดยตัวแทนสมาคม นางสาวมานิดา สาเล็ง และเครือข่ายผู้บริโภค แต่ละอำเภอ จำนวน 20 องค์กร เข้ายื่นเอกสารขึ้นทะเบียน พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค พ.ศ. 2562 เพื่อแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตาม พ.ร.บ.2562 ณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดปัตตาน

เครือข่ายเยาวชน จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งฮารอม

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 10:03

วัน อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 เครือข่ายเยาวชน จังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดกิจกรรม โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลสิ่งฮารอม ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับน้องๆมาก ในช่วงเช้าเราได้เชิญวิทยากรจากรพ. ยะหริ่ง ที่มากความสามารถมาให้บรรยายเกี่ยวกับโทษของสารเสพติด และเราได้มีการร่วมมือกับท

27 items(1/3) 2 3 Next » Last »|