เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

หน่วยรับเรื่องร้อเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูร้องเรียนตามมาตรา50(5)จังหวัดนราธิวาสยื่นเรื่องร้องเรียนขอสิทธิเยียวยากรณีม.41

โดย areeya on 23 มิ.ย. 63 15:43

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน และ หน่วยรับเรื่องร้อเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูร้องเรียนตามมาตรา50(5)จังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้ร้องเรียน ได้เข้าพบสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเพื่อยื่นเรื่องร้องเรียน กรณีการใช้สิทธิในการขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา41

เวทีให้ความรู้กลุ่มเปราะบางในเรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพ

โดย areeya on 15 มิ.ย. 63 15:27

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชชาชน จังหวัดนราธิวาส ได้จัดเวทีให้ความรู้กลุ่มเปราะบางในเรื่อง สิทธิหลักประกันสุขภาพ นำโดยประธานศูนย์และเครือข่ายอำเภอสุไหงโกลก จะแนะ รือเสาะ ณ.ชุมชนศรีอามาน

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจัหวัดนราธิวาส ร่วมยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค

โดย areeya on 9 มิ.ย. 63 10:25

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจัหวัดนราธิวาส และเครือข่ายศูนย์ประสานงาน จำนวน5องค์กร ร่วมยื่นแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ณ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาสมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์

โดย areeya on 8 มิ.ย. 63 13:14

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ทางศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดนราธิวาสมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เป็น Face Shield และ แอลกอฮอล์ป้องกันเชื้อโรค ให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน เพื่อป้องกันและใช้รักษาผู้ป่วย

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนอ.สุไหงโกลก มอบ หน้ากากให้อสม.

โดย areeya on 26 พ.ค. 63 09:46

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนอ.สุไหงโกลกได้มอบเฟสชิลด์ ให้ตัวแทนอสม.3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโกลก อำเภอแว้ง และสุคีริน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการลงทำงานในพื้นที่ในช่วงโควิด

การประชุมชี้แจงสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบยาภาคใต้

โดย areeya on 22 พ.ค. 63 13:45

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางเครือข่ายผู้บริโภคนราธิวาสร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้เข้าร่วม "การประชุมชี้แจงสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบยา ภาคใต้" ณ ห้องประชุม ภ.1302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร่วมเรียนรู้ในการแก้ไขปั

เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้

โดย areeya on 22 พ.ค. 63 13:35

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ทางเครือข่ายผูบริโภคจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วม "เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้" ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวัตถุในการจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย และเพื่อเชื่อมโยงการทำงานและจัด