เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนอ.สุไหงโกลก มอบ หน้ากากให้อสม.

โดย areeya on 26 พ.ค. 63 09:46

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนอ.สุไหงโกลกได้มอบเฟสชิลด์ ให้ตัวแทนอสม.3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสุไหงโกลก อำเภอแว้ง และสุคีริน เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการลงทำงานในพื้นที่ในช่วงโควิด

การประชุมชี้แจงสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบยาภาคใต้

โดย areeya on 22 พ.ค. 63 13:45

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางเครือข่ายผู้บริโภคนราธิวาสร่วมกับเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้เข้าร่วม "การประชุมชี้แจงสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบยา ภาคใต้" ณ ห้องประชุม ภ.1302 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมในการทำงาน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายร่วมเรียนรู้ในการแก้ไขปั

เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้

โดย areeya on 22 พ.ค. 63 13:35

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ทางเครือข่ายผูบริโภคจังหวัดนราธิวาส ได้เข้าร่วม "เวทีสภาผู้บริโภครถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ภาคใต้" ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยวัตถุในการจัดเวทีเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย และเพื่อเชื่อมโยงการทำงานและจัด