เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

กิจกรรมเครือข่าย

กิจกรรมเครือข่าย

120 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีจัดเวทีความร่วมมือเพื่อรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยระดับจังหวัด

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 09:57

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีจัดเวทีความร่วมมือเพื่อรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัยระดับจังหวัด ที่ห้องประชุมจะบังดิกอ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาด้านรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตลอดจนการระดมความเห็นเพื่อสร้างความร่วมม

ประชุมคณะทำงานกลไกความร่วมมือรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนศาสนศึกษา

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 09:51

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 คณะทำงานกลไกความร่วมมือรถรับส่งนักเรียนที่ปลอดภัย ได้แก่สมาคมของผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี คุณวสันต์ เจ๊ะโสะ ตัวแทนสำนักงาน ปภ. จังหวัดปัตตานี คุณสุวิทย์ เอียดสงคราม ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลงพื้นที่โรงเรียนศาสนศึกษาเพื่อประชุมความร่วมมือ ติดตามความก้าวหน้างานร

รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 09:35

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดปัตตานี สำนักงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดปัตตานี ร่วมออกบู้ท รณรงค์ประชาสัมพันธ์งานป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ และการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 จังหวัดปัตตานี ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังห

ลงพื้นที่สำรวจเก็บแบบสอบถามผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำทาง

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 09:31

วันที่ 12 มกราคม 2563 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ สำรวจเก็บแบบสอบถามผู้ ใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะประจำทางสายปัตตานี-หาดใหญ่ปัตตานี-สงขลาปัตตานี-สุไหกลโลปัตตานี-ด่านนอกปัตตานี-นราธิวาสที่มีการเดินทางเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตราฐานการบริการ และนำเข้าข

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดปัตตานีครั้งที่ 1 / 2563

โดย nalinee on 25 พ.ค. 63 11:21

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นางกัลยา เอี่ยวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประชาคมงดเหล้า จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมกับนายพรมพิริยะ กิจจานุสนธิ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดปัตตานีครั้งที่ 1 / 2563 ณ ห้องประชุมธราดล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งที่ผ่

สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเวทีสมัชชาสรุปบทเรียนและทิศโครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

โดย nalinee on 25 พ.ค. 63 10:13

วันที่ 16-17เมษายน2563 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมเวทีสมัชชา ออนไลน์ ทั่วประเทศ สรุปบทเรียนและทิศโครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการขนส่งมวลชนสาธารณะที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

กระทู้สดสภาผู้บริโภคตรัง..ตั้งกลไกทำMOUภาคีเครือข่ายมีวาระชัดเจน

โดย watcher on 23 พ.ย. 54 03:34

22 พย. 54 จังหวัดตรังเปิดสภาผู้บริโภคคนตรัง ประสานเสียงหนุนกลไกสภานำเสนอข้อมูลเป็นระบบให้ต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง ยึดที่ตั้งฐานเดิมเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ทั้งเชิงประเด็นและสภาองค์กรชุมชน เสริมทัพโดยหน่วยรัฐฝ่ายยุติธรรม พาณิชย์ สาธารณสุข กำกับพลังงาน ท้องถิ่น จัดทำแผนงานเพื่อทำข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่าย..กองเลขาเครือข่ายส่งเสริมสิทธิชุมชนตรังรับปฏิบัติการ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลคลองประสงค์

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 15:11

วันที่ 26 กันยายน 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการดำเนินงานองค์กร / แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังรับ ปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับเรื่องร้องเรียน และสื่อสารต่อผ่านช่องทางสื่อ 7 ประเด็น ดังนี้ 1. การเงินการธนาคาร 2. บริการสาธารณะ 3. ที่อยู่อาศัย 4. บริการด้านสุขภาพ 5. สินค้าและบริการ 6. การสื่อสารโทรคมนาคม 7. อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลเขาทอง

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 15:09

วันที่ 26 กันยายน 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่หนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้พื้นฐานการดำเนินงานองค์กร / แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังรับ ปรึกษา แก้ไขปัญหาการรับเรื่องร้องเรียน และสื่อสารต่อผ่านช่องทางสื่อ 7 ประเด็น ดังนี้1. การเงินการธนาคาร

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2562

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 14:47

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (หลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้มีส่วนร่วมขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคตามกฏหมายจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน ได้แก่ เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลอง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเอาลึก เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองท่อม เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่และองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีข้อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัด

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 14:38

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดประชุมเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคระดับจังหวัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้- เพื่อให้องค์กรผู้บริโภคขั้นพื้นฐานในระดับอำเภอมีศักยภาพในการสร้างความเข้มแข็ง- รวมกลุ่มผู้บริโภคใน

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 14:18

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก โดยมีนายระวี บ่อหนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก เพื่อยื่นขอ. ทะเบียนเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ จัดเวทีความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 14:07

วันที่ 17 มิถุนายน 2560 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ จัดเวทีความร่วมมือในการคุ้มครองผู้บริโภคระดับจังหวัดเพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในระดับอำเภอ ณ ห้องราชพฤกษ์. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เกิดวิธีความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่และเครือข่ายผู้บริโภคระดับอำเภอ ร่วมกันพูดคุยประชุมแผนการดำเนินงานโครงการ

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 13:40

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองท่อม เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลอง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึกและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ คณะทำงานจังหวัด

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานบริโภคในพื้นที่ระดับโซน

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 13:28

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานบริโภคในพื้นที่ระดับโซน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในระดับพื้นที่ 2. เพื่อหาแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันในระดับพื้นที่

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลองจัดประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ระดับโซน

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 12:11

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลองจัดประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ระดับโซน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคระดับพื้นที่เพื่อหาแผนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกันในระดับพื้นที่

จัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม. รพสต. เขาแก้วอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

โดย nalinee on 26 พ.ค. 63 12:01

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านของแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม. รพสต. เขาแก้วอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโ

120 items(1/12) 2 3 4 5 Next » Last »|