เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ข้อมูลผู้บริโภค

ข้อมูลผู้บริโภค

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

โดย khaohom on 25 มิ.ย. 63 12:04

สิทธิของผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะที่จะได้รับความคุ้มครองจากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นแนวทางในการร้องเรียนต่อสู้ ดังนี้1.ผู้ใช้บริการมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพเกี่ยวกับบริการรถโดยสาร รวมทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ที่ถูกต้องเป

กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

โดย khaohom on 15 มิ.ย. 63 14:46

กฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค 30 เมษายน วันคุ้มครองผู้บริโภคไทยหมายเหตุวันคุ้มครองผู้บริโภคเมื่อ พ.ศ.2512 ได้มีเจ้าหน้าที่สหพันธ์องค์การผู้บริโภคระหว่างประเทศได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนในประเทศไทยให้เข้าร่วม แต่ไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากองค์การเอกชนของประเทศไทยขณะนั้นยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตามสหพันธ์อง

15 มีนาคม วันสิทธิผู้บริโภคสากล (WORLD CONSUMER RIGHTS DAY)

โดย areeya on 25 พ.ค. 63 12:14

15 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล อีกหนึ่งวันสำคัญที่มีขึ้นเพื่อเตือนให้ผู้บริโภคทุกคนตระหนักถึงสิทธิของตนเองนับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญสากลที่จะว่าไปก็ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคทุกคนในโลกได้เป็นอย่างดี เพราะทุกวันที่ 15 มีนาคมของทุกปี จะเป็นวันสิทธิผู้บริโภคสากล ซึ่งหากใครยังไม่เคยได้ทำ

21 items(1/3) 2 3 Next » Last »|