เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ผู้บริโภคประกาศบอยคอตสินค้าแกรมมี่ 25 มิ.ย.ชวนผู้เสียหายจอดำยื่นฟ้องศาลแพ่งแน่นอน

by khaohom @26 มิ.ย. 55 10:48 ( IP : 113...234 ) | Tags : ข้อมูลผู้บริโภค
photo  , 600x423 pixel , 64,622 bytes.

ผู้บริโภคประกาศหยุดซื้อ หยุดฟัง หยุดชม หยุดมีส่วนร่วมทุกสินค้าและธุรกิจของบริษัทแกรมมี่ พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคร่วมเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง วันจันทร์ที่ ๒๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.เพื่อขอคุ้มครองก่อนฟ้องแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิพื้นฐานผู้บริโภค(จอดำ)


24 มิ.ย. 55 ห้องประชุมขั้น 2 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค องค์กรผู้บริโภค สมาชิกผู้บริโภค อาสาสมัครขององค์กรผู้บริโภคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศหยุดซื้อ หยุดฟัง หยุดชม หยุดมีส่วนร่วมทุกสินค้าและธุรกิจของบริษัทแกรมมี่ นอกจากนี้พร้อมเชิญชวนผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถดูฟรีทีวีช่อง ๓,๕ และ๙ ร่วมกันฟ้องต่อศาลแพ่งวันจันทร์ที่ ๒๕ ณ.ศาลแพ่งถนนรัชดาภิเษกเวลา ๑๑.๐๐ น. พร้อมชี้แจ้ง ๕ เหตุผลที่ต้องหยุดใช้สินค้าของแกรมมี่

๑.    แกรมมี่เป็นผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่ไปทำสัญญาการถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโรแล้วทำให้ประชาชนครึ่งประเทศเข้าไม่ถึง บริการสาธารณะในการแพร่ภาพและกระจายเสียง(ดูฟรีทีวี)ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้น ฐานของผู้บริโภค

๒.  แก รมมี่ใช้เล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจกีดกันกันเข้าถึงสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคใน การรับฟรีทีวีเพื่อให้ได้มาซึ่งการขยายฐานลูกค้าและช่องทางการจำหน่ายสินค้า ของตนเอง(กล่อง)เป็นธุรกิจที่คำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง

๓.    แกรมมี่สมคบกับช่อง ๓, ๕ และ ๙ ทำธุรกิจเอาเปรียบผู้บริโภค

๔.    ทำให้ผู้บริโภคเสียหายต้องจ่ายเงินโดยไม่มีความจำเป็นมากถึง ๒,๐๐๐ ล้านบาท

๕.    เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับเอกชนที่ต้องการจะไปทำสัญญาการค้าในอนาคต


อาจารย์แก้วสรร อติโพธิ นักวิชาการและนักกฎหมายอิสระกล่าวว่า กรณีดังกล่าว ถือว่าหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลอย่าง กสทช.ทำหน้าที่ล้มเหลวเพราะการที่ผู้ประกอบการแสดงพฤติกรรมเช่นนี้เป็นการ จำกัดสิทธิการเข้าถึงสื่ออย่างทั่วถึงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๗  ทั้งในส่วนของแกรมมี่ ช่อง ๓,๕,๙ เพราะหน้าที่ของทีวีช่องหลัก หรือฟรีทีวีต้องถ่ายทอดและปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองโดยไม่ยึดตามสัญญาของฝ่าย ใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้นแนวทางการแก้ไขเรื่องนี้คือต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเท่านั้น เพราะตอนนี้ความผิดได้สำเร็จแล้ว เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น ฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้น

นางสาวสารี  อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคจำนวน ๑๑ ล้านครัวเรือนถูกละเมิดสิทธิการดูฟรีทีวี ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วหน่วยงานที่กำกับดูแลก็ไม่สามารถจัดการปัญหา ได้ ล้มเหลว ไม่มีน้ำยา ผู้บริโภคจึงต้องลุกขึ้นมาปกป้องตัวเอง องค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศจึงมีมติร่วมกัน ๒ ประเด็นคือ หนึ่งหยุดสนับสนุนธุรกิจของบริษัทแกรมมี่ทุกประเภท และสองดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง เพื่อขอคุ้มครองก่อนมีคำพิพากษา ให้สามารถคุ้มครองการละเมิดสิทธิผู้บริโภคครั้งสำคัญครั้งนี้ได้

ด้าน นางสาวบุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคกล่าวเชิญชวนผู้บริโภคมาใช้สิทธิตอบโต้ธุรกิจ ที่ขาดธรรมาภิบาล จงใจสมคบกันละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยการหยุดซื้อหยุดฟังหยุดชมหยุดสนับสนุนสินค้าและบริการในเครือข่ายของแกรม มี่ทุกชนิดเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างกับธุรกิจรายอื่นๆมิให้กระทำการละเมิดสิทธิ ผู้บริโภคในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเฉกเช่นที่แกรมมี่กระทำอยู่


ที่มา : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค www.consumerthai.org วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2012

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง