เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้จัดการประชุมศึกษาและประเมินองค์กรคุณภาพภาคใต้(ตอนล่าง)

by khaohom @3 ธ.ค. 61 09:30 ( IP : 183...228 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
 • photo , 960x540 pixel , 71,887 bytes.
 • photo , 1984x1488 pixel , 179,859 bytes.
 • photo , 1984x1488 pixel , 189,506 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 103,488 bytes.
 • photo , 1548x1161 pixel , 191,761 bytes.

1-2 ธันวาคม 2561 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ จัดการประชุมศึกษาและประเมินองค์กรคุณภาพภาคใต้(ตอนล่าง) โดยมีเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่  5  จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วม ได้แก่ จังหวัด สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส  ซึ่งที่ผ่านมาเครือข่ายฯมีการดำเนินการเพื่อพัฒนางานองค์กรคุณภาพภาคใต้ และมีองค์กรผู้บริโภคที่ผ่านการประเมินองค์กรคุณภาพขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 43 องค์กร ในภาคใต้ ดังนั้นในการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคในช่วงที่ 2 จึงจัดการประชุมศึกษาและประเมินองค์กรคุณภาพ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและรับรู้ตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการในโครงการให้ต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1. เพื่อร่วมกันทบทวน ศึกษาและประเมินองค์กรผู้บริโภคขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดองค์กรคุณภาพ 2. เพื่อทำความเข้าใจแผนงานโครงการและเป้าหมายร่วมกันเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติการในพื้นที่
3. เพื่อเสริมศักยภาพแกนนำผู้ประสานงานเครือข่ายผู้ประสานงานองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง