เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ด่วน! แจ้งผู้เสียหายที่ใช้ครีม ‘เพิร์ลลี่’ ยื่นเอกสาร เพื่อขอชดเชยความเสียหาย ภายใน 18 มี.ค. 62

by nalinee @1 มี.ค. 62 10:21 ( IP : 183...139 ) | Tags : ข่าวสารผู้บริโภค
photo  , 960x502 pixel , 132,135 bytes.

ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากการใช้ครีม ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่น’ และ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่นพลัส’ศาลมีคำสั่งให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการชดเชยค่าเสียหาย ภายใน 18 มี.ค. นี้

          จากการที่ศาลจังหวัดสตูลมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ผลิตโลชั่นทาผิวยี่ห้อ ‘เพิร์ลลี่’ ได้แก่ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่น’ และ ‘เพิร์ลลี่ อินแทนซีฟ ไวท์โลชั่นพลัส’จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้เสียหายทั้งโจทก์และสมาชิกกลุ่ม รวมเป็นค่าเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท และมีคำสั่งให้ระงับการจำหน่ายสินค้าทั้งสองสูตร รวมทั้งเรียกเก็บสินค้าที่ยังไม่ได้จำหน่ายและให้ทำลายสินค้าทั้งหมดนั้น news pic pearlly 260219 2 ผู้ที่ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นหลักฐานเพื่อรับค่าเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ได้ที่สำนักงานบังคับคดีในจังหวัดที่ตัวเองอาศัยอยู่ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2562

          โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน

          3. สำเนาคำพิพากษา (ดาวน์โหลดที่นี่)

          4. สำเนาประกาศลงหนังสือพิมพ์ (ดาวน์โหลดที่นี่)

          5. สำเนาใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี)

          6. สำเนาใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

          7. ภาพถ่ายความเสียหายที่เกิดจากการใช้ครีม (โดยถ่ายให้เห็นใบหน้าของผู้ใช้)

          8. ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาใช้

          9. หลักฐานที่ทำให้พิสูจน์ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากการใช้ผลิตภัณฑ์เพิร์ลลี่จริง


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์พิทักษ์สิทธิ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค | 02 - 2483737, 089 - 388 - 3152

ที่มา: https://consumerthai.org/

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง