เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

‘แพร่’ เสนอโมเดลใหม่ โอนย้าย รพ.สต.ทั้งจังหวัด 119 แห่งไปอยู่ อบจ. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง

by nalinee @1 มี.ค. 62 11:27 ( IP : 183...139 ) | Tags : ข่าวสารผู้บริโภค
photo  , 960x640 pixel , 68,816 bytes.

‘แพร่’ เสนอโมเดลใหม่ โอนย้าย รพ.สต.ทั้งจังหวัด 119 แห่งไปอยู่ อบจ. อยู่ระหว่างศึกษาแนวทาง

ประธานชมรม รพ.สต.จังหวัดแพร่ แจงโอนย้าย รพ.สต. 119 แห่ง ไป อบจ.แพร่ อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาเพื่อเดินหน้า คาดใช้เวลา 2 ปี ระบุเป็นแนวทางโอนย้ายใหม่ หลัง รพ.สต.ก่อนหน้านี้ ย้ายอยู่ภายใต้ อปท.ขนาดเล็ก มีปัญหางบหนุน พร้อมย้ำเป็นการเดินหน้าตาม พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ปี 42 หลัง 10 ปี มี รพ.สต.เพียง 51 แห่ง จากกว่า 7 พันแห่ง ที่โอนย้ายสำเร็จ เผยยังมีจังหวัดศรีสะเกษ สุรินทร์ และสงขลา ร่วมศึกษานำร่อง

นายณัฐ วังกาวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าแมต (รพ.สต.) อ.เมือง จ.แพร่ ในฐานะประธานชมรม รพ.สต.จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวนำเสนอว่า รพ.สต.จังหวัดแพร่ 119 แห่ง เตรียมโอนย้ายไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อบจ.แพร่) นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นศึกษาโดยยังไม่ได้มีการถ่ายโอนแต่อย่างใด เรื่องนี้ต้องเริ่มตั้งแต่พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้สถานีอนามัย หรือ รพ.สต.ในปัจจุบันโอนย้ายไปยัง อปท. ซึ่งขณะนี้ผ่านมาเกือบ 20 ปีแล้ว มี รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยัง อปท.เพียง 51 แห่ง จากจำนวน รพ.สต.กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ โดยการโอนในระยะแรกเริ่มในปี 2551 ต่อมาระยะที่ 2 ดำเนินการในปี 2556 และต่อจากนี้เข้าสู่ระยะที่ 3 ที่ต้องโอนย้ายเพิ่มเติม โดยเรื่องนี้รัฐบาลตอบรับและสนับสนุนเดินหน้า

ทั้งนี้ในการศึกษาการโอนย้ายในส่วนของ รพ.สต.จังหวัดแพร่ ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาระหว่าง อบจ.แพร่ กับชมรม รพ.สต.จังหวัดแพร่ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแนวทางการโอนย้ายว่าควรดำเนินการอย่างไร เนื่องจากที่ผ่านมา รพ.สต.ที่ถ่ายโอนไปยังท้อนถิ่นแล้ว มีทั้งข้อดีและข้อเสีย นอกจากนี้ที่ผ่านมา รพ.สต.ที่ถ่ายโอนเป็นการโอนไปยัง อปท.ขนาดเล็ก ที่เป็น อบต. และเทศบาล ทำให้บางแห่งแบกรับภาระไม่ไหว ดังนั้นจึงลองศึกษาว่า หากเป็นการโอนย้าย รพ.สต.ทั้งจังหวัดไปยัง อบจ.ที่เป็นท้องถิ่นขนาดใหญ่จะเป็นอย่างไร ทำได้หรือไม่ ซึ่งการดำเนินการในเรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงจังหวัดแพร่เท่านั้น แต่มีการดำเนินการทั้งที่จังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ และสงขลา

นายณัฐ กล่าวว่า นอกจากนี้แนวทางในการดำเนินการถ่ายโอน รพ.สต.ยังต้องมีขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ อบจ.จะต้องส่งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ว่าพร้อมจะรับโอน รพ.สต.ในพื้นที่ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อประเมินความพร้อมของ อบจ.ในการับถ่ายโอน รพ.สต. ทั้งในด้านงบประมาณ ภาระงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องดูความพร้อมของ รพ.สต.เอง โดยเฉพาะความสมัครใจของบุคลากรใน รพ.สต.ที่ต้องโอนย้ายจากกระทรวงสาธารณสุขไปยัง อบจ. ซึ่งในกรณีที่ภายใน รพ.สต. มีบุคลากรบางส่วนไม่ประสงค์ย้ายก็ต้องหาที่ลงใหม่ให้ เพื่อให้เขาสังกัด สธ. เช่นเดิม อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุด คือต้องดูประโยชน์ประชาชนที่จะได้รับเป็นหลัก ทั้งการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพประชาชนที่ต้องดีขึ้น

“ระยะเวลาการศึกษา ดูจากขั้นตอนแล้วไม่รู้ว่า 1 ปีจะดำเนินการเสร็จหรือไม่ และอาจต้องใช้เวลา 2 ปี เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่ของง่าย ทั้งนี้ 10 ปีที่ผ่านมา มี รพ.สต.ที่โอนย้ายไป อปท.ได้เพียง 51 แห่งเท่านั้น จากกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ แต่การโอนย้าย รพ.สต.ยังต้องเดินหน้า เนื่องจากมีกฎหมายระบุไว้” ประธานชมรม รพ.สต.จังหวัดแพร่ กล่าว

นายณัฐ กล่าวว่า ในส่วนของจังหวัดแพร่ที่ผ่านมาได้จัดเวทีประชาคมให้ความรู้กับน้องๆ ใน รพ.สต. ถึงการโอนย้าย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความเห็นที่หลากหลาย มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานทั้งที่ รพ.สต.ที่โอนย้ายไปยัง อบต.ดอนแก้ว จ.เชียงใหม่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี และ รพ.สต.บางแห่งที่โอนย้ายไปยัง อปท.ขนาดเล็กแล้วมีปัญหา ซึ่งจากนี้คงต้องมีการศึกษาร่วมกัน โดยตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาในด้านต่างๆ อาทิ งบประมาณ ภาระงาน และปัญหาทางกฎหมาย เป็นต้น รวมถึงสอบถามความคิดเห็นชาวบ้าน โดยเฉพาะ อสม.ที่ทำงานร่วมกับ รพ.สต. เพราะหาก รพ.สต.โอนย้ายไปยังท้องถิ่น อสม.ก็ต้องตามไปด้วย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมายังมีข้อเสนอให้มีการโอนย้าย รพ.สต.เพียง 50% ก่อน เพื่อดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพราะโอนย้ายไปแล้วหากเกิดปัญหาจะไม่สามารถขอโอนกลับได้ เพื่อความรอบคอบ

“อีก 4 ปี ผมก็เกษียณแล้ว การศึกษาเพื่อโอนย้าย รพ.สต.ไปยังท้องถิ่นเป็นการทำเพื่อน้องๆ และเรื่องนี้ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งในการพลิกโฉมบริการปฐมภูมิ จากอดีตที่เคยเป็นสุขศาลาเปลี่ยนเป็นสถานีอนามัย และเป็น รพ.สต.ในเวลาต่อมา และครั้งนี้จะเป็นการโอนย้ายหน่วยงานไปอยู่ภายใต้ท้องถิ่น การขับเคลื่อนจึงต้องศึกษาให้ดีก่อนเดินหน้า” ประธานชมรม รพ.สต.จังหวัดแพร่ กล่าว

ที่มา : https://www.hfocus.org/

Relate topics

Comment #1
Posted @6 พ.ค. 62 14:41 ip : 213...71

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวบริการ satangdee กู้สินเชื่อผ่านแอพยืม satangdee สำหรับลูกค้าที่มีประวัติบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์อยู่แล้ว สามารถทำเรื่องผ่านมือถือได้เลย พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีทันทีที่อนุมัติ ด้านประเภทสินเชื่อมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์


ภายในแอพ satangdee จะเห็นว่ามีเมนู "สินเชื่อและบัตรเครดิต" ผู้ใช้กดเข้าไปเลือกวงเงินที่ต้องการกู้ โดยระบบจะแสดงวงเงินกู้สูงสุดที่ผู้ใช้สามารถกู้ได้โดยอ้างอิงตามฐานข้อมูลธุรกรรมในบัญชีธนาคาร เลือกจำนวนงวดชำระที่ต้องการ จากนั้นระบบจะคำนวณเงินที่ลูกค้าต้องชำระในแต่ละเดือนให้รวมดอกเบี้ย เมื่อกดอนุมัติ วงเงินกู้จะเพิ่มเข้ามาในบัญชีทันที


หากเป็นลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดบัญชี และยังไม่มีข้อมูลเอกสารสินเชื่อ ทางธนาคารยังต้องการเอกสารเพิ่มเติม ก็สามารถกดถ่ายรูปเอกสารส่งเข้าไปในแอพ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อกลับมาภายใน 1 ชั่วโมง

นาง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ ระบุเป้าหมายของบริการ satangdee ว่าต้องการดันยอดผู้ใช้แอพให้เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านราย กำหนดวงเงินกู้เฉพาะสำหรับช่องทางนี้ไว้ที่ 1 หมื่นล้านบาท

เย็น ระบุว่าการทำงานของแอพ มี บัตรกดเงินสดไทยพาณิชย์ อยู่เบื้องหลัง มีแพลตฟอร์มเก็บข้อมูลพฤติกรรมธุรกรรมการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอน ของลูกค้าไว้ที่เดียว จากเดิมที่เก็บไว้แบบกระจายไปตามจุดต่างๆ แบบไม่ปะติดปะต่อกัน เมื่อข้อมูลมารวมอยู่ที่เดียวทำให้วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อนุมัติวงเงินกู้ภายในสามนาที

Machine Learning ยังช่วยให้ธนาคารรู้ว่ากลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีนั้นเป็นใครบ้าง ลูกค้ากลุ่มนี้คือกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ธนาคารอยากจะเข้าถึง เพื่อจะได้เสนอสินเชื่อให้ลูกค้าได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง