เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

photo  , 720x960 pixel , 116,006 bytes.

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวทีติดตามสนับสนุนและเยี่ยมเสริมพลัง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัตถุประสงค์ - ติดตามแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ - แลกเปลี่ยนสถานการณ์และแนวทางในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

โดย - ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี - ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนอำเภอพุนพิน - อสม.อำเภอพุนพิน

ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุนพิน

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง