เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

จัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม. รพสต. เขาแก้วอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

photo  , 960x540 pixel , 117,205 bytes.

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านของแก้ว ร่วมกันจัดกิจกรรมให้ความรู้ อสม. รพสต. เขาแก้วอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการโฆษณาอาหารยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การโฆษณาเกินจริง ข้อมูลการเลือกซื้อสินค้า การอ่านตารางโภชนาการบนฉลากอาหาร และทราบถึงข้อมูลคุณค่าทางผู้ชนะการต่อหนึ่งหน่วยบริโภคก่อนการเลือกซื้อโดยสังเกตจากสัญลักษณ์โภชนาการ “ ทางเลือกสุขภาพ” โดยมีนางสาวเรณู เผ่าวนิช เภสัชกรชำนาญการจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และนางสาวรอแฮนิง วาเฮง เภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลอ่าวลึก

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง