เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก

by nalinee @26 พ.ค. 63 14:18 ( IP : 171...161 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 664x960 pixel , 161,475 bytes.

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรของเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก โดยมีนายระวี บ่อหนา ประธานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ เป็นประธานและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของเครือข่ายผู้บริโภคอำเภออ่าวลึก เพื่อยื่นขอ. ทะเบียนเป็นสภาองค์กรผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562

นางสาวอิสรินทร์ ไร่ใหญ่ ผู้ประสานงานเครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน สถานการณ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ และแนวทางการประเมินองค์กรของเครือข่ายผู้บริโภคเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนขององค์กรผู้บริโภค โทรพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไป

โดยมีนางสาวเรณู เผ่าวณิช เภสัชกรชำนาญการ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพและการเฝ้าระวังโฆษณา และร่วมกับเครือข่ายฯ สุขโหลดผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จำหน่ายในร้านชำในพื้นที่

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบผลปรากฏว่าพบสินค้าที่ห้ามจำหน่ายซึ่งทางเครือข่ายฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการในการเก็บสินค้าดังกล่าวออกจากชั้น การคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาจำหน่าย รวมทั้งการตรวจสอบวันหมดอายุ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง