เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2562

by nalinee @26 พ.ค. 63 14:47 ( IP : 171...161 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 664x960 pixel , 142,839 bytes.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่จัดเวทีสภาผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 / 2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (หลังเก่า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามสถานการณ์ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ให้มีส่วนร่วมขึ้นทะเบียนองค์กรผู้บริโภคตามกฏหมายจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภค โดยมีผู้เข้าร่วม 50 คน ได้แก่ เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเมือง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเหนือคลอง เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอเอาลึก เครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองท่อม เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่และองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีข้อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภคด้านอาหาร ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพุทธศักราช 2562 เปิดเรียมความพร้อมองค์กรผู้บริโภคในการขึ้นทะเบียนองค์กรตามกฏหมาย พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคพุทธศักราช 2562 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคและผักดันให้เกิดสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ ในการปฎิบัติหน้าที่ตามเจตนารมย์ของกฎหมาย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง