เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา

 • photo , 2048x1536 pixel , 180,638 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 185,468 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 178,357 bytes.
 • photo , 1440x1080 pixel , 156,253 bytes.
 • photo , 2048x1536 pixel , 198,606 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 107,164 bytes.

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  สมาคมผู้บริโภคสงขลา จัดเวทีประชุมเครือข่ายอาสาสมัครผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมจามจุรี  โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีเครือข่ายผู้บริโภค 13 อำเภอ เข้าร่วม จำนวน 33 คน จากสถานการณ์โรคระบาด โควิด-19ทำให้การทำงานของเครือข่ายอาสาสมัครต้องมีกรลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองประชาชน และเป็นหน้าด่านในการทำงานในระดับพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น รพ.สต. ท้องถิ่น สสอ. รพ. เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานคุ้มครองผู้บริโภค และสถานการณ์การทำงานในระดับพื้นที่  และเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานระดับพื้นที่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19         โดยแต่ละพื้นที่ได้มีการแลกเปลี่ยน สรุปการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับพื้นที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เช่น  การจัดประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่  การทำงานเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ / รับเรื่องร้องเรียน  การรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลเรื่องสิทธิ เช่น สิทธิหลักประกันสุขภาพ  สิทธิผู้บริโภค การเข้าไปเป็นกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในนามของตัวแทนผู้บริโภคหรือประชาชน ของ อ.สทิงพระ  การส่งตัวแทนเป็นกรรมการกองทุนสุขภาพตำบลของแต่ละอำเภอ  มีการคืนข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มแกนนำอาสาสมัครและผู้ป่วยเรื้อรัง และมีการเติมเต็มข้อมูลข้อเสนอแนะ เช่น การพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย โดยไม่ควรมีการกักตัว  การพัฒนาระบบการใช้สิทธิฉุกเฉินให้ผู้ป่วยสามารถใช้ได้สะดวกเข้าถึงไม่ยุ่งยากซับซ้อน การพัฒนาช่องทางการร้องเรียนให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว  เป็นต้น       หลังจากนี้จะมีการนัดประชุมผู้ประสานงานระดับอำเภอเพื่อคืนข้อมูลการสำรวจการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ และร่วมการวางแผนการ ทำงานร่วมกันระดับพื้นที่ต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง