เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคใต้ ปี 2562

by Nooya @13 มิ.ย. 63 14:13 ( IP : 171...76 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
 • photo , 1806x1355 pixel , 204,440 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 106,221 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 127,397 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 123,763 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 114,181 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 135,893 bytes.
 • photo , 1548x871 pixel , 132,639 bytes.

วันที่ 13 มิ.ย.63 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้จัดกิจกรรมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นธรรมภาคใต้ โดยมีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคเข้าร่วม 4 จังหวัด คือ เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดภูเก็ต  เครือข่ายผู้บริโภคจังหวัดกระบี่ สมาคมผู้บริโภคสงขลา และ สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรมเฟรนด์ลีเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ คือ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแลกเปลี่ยนสถานการณ์การดำเนินงานของแต่ละองค์กร  เพื่อวางแผนการทำงานรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยในระยะต่อไป  โดยผู้ประสานงานแต่ละองค์กรได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงานขององค์กรในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมา  และร่วมวางแผนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ในระยะต่อไป  ซึ่งมีการขยายพื้นที่การทำงานประเด็นรถโดยสารสาธารณะ คือ จ.นราธิวาส ที่จะมาร่วมขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันในพื้นที่ด้วย

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง