เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

สมาคมผู้บริโภคสงขลาเดินหน้าขยายรูปแบบรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในจ.สงขลา

  • photo  , 960x720 pixel , 61,147 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 69,583 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 73,239 bytes.

29 มิ.ย. 63 เวลา 09.30 น.สมาคมผู้บริโภคสงขลาโดย ภญ.ชโลม เกตจินดา อุปนายกสมาคมฯ นางสาวสุชาดา ชัยเดช ผู้ประสานงานโครงการรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจ.สงขลา นายอธิวัฒน์ เส้งคุ้ย ทีมกฎหมายสมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมประชุมและนำเสนอโครงการการสำรวจสถานการณ์การจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและแผนขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม และนายชวลิตร นิวรรัตน์ หัวหน้าปภ.จ.สงขลาเป็นเลขาในการประชุม

โดยทางสมาคมได้นำเสนอแผนงานโครงการในการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา เบื้องต้นได้มีการทำการสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดว่ามีการจัดการรถรับส่งนักเรียนหรือไม่พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการจัดการรถรถส่งนักเรียนปลอดภัยของโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 โรงเรียนมัธยมสิวัณวรี 2 สงขลา โรงเรียนรัตภูมิวิทยา และพบว่ามีข้อเสนอที่น่าสนใจ

1.โรงเรียนแต่ละโรงควรมีการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการจัดการรถรับส่งนักเรียนในรูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด 2.ควรมีการสนับสนุนการตรวจสอบสภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยในนักเรียนสูงสุด 3.ควรมีการจัดการอบรมให้ความรู้กับกลุ่มคนขับรถรับส่งนักเรียนเป็นประจำ 4.โรงเรียนควรมีการสื่อสารกับผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อทราบสถานการณ์รถรับส่งนักเรียนแต่ละวันเพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขการจัดการรถรับส่งนักเรียน

และเสนอแผนการดำเนินงานรถรับส่งนักเรียน คือ 1. จัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อขยายโรงเรียนที่สนใจในการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย 2. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ(โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2)สู่การจัดการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้รูปแบบการจัดการรถรับส่งนักเรียนปลอดภัยเพื่อสร้างรูปธรรมการจัดการอย่างเป็นขั้นตอนให้เกิดการขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง