เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

วงเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา

  • photo  , 960x720 pixel , 77,778 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 93,557 bytes.
  • photo  , 720x960 pixel , 52,759 bytes.

16 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา โดย ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมวงเสวนา Smart City ในมุมมองของคนสงขลา ตามแผนงานการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เมืองและโครงสร้างพื้นฐานรองรับยุทธศาสตร์เมืองอัจฉริยะของเทศบาลนครสงขลา จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีาาชมงคลศรีวิชัย สงขลา

โดยมีผู้ร่วมเสวนาจากหน่วยงานต่างๆ

⭕นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

⭕ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

⭕ศาสสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

⭕รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย

⭕นายปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง

⭕ภญ.ชโลม เกตุจินดา อุปนายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา และ

⭕ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลา

Smart City แบบสงขลา จะพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ที่มีการพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะในด้านต่างๆให้สอดคล้องกับวิถีของพี่น้องในชุมชนและใช้ศักยภาพของสถานศึกษา .. โดยมี 3 โครงการย่อยที่น่าสนใจในการนำร่องปฏิบัติการกับพื้นที่ในชุมชน 5 ชุมชนได้แก่

ชุมชนวัดชัยมงคล

ชุมชนย่านเมืองเก่า

ชุมชนวัดหัวป้อม

ชุมชนวัดไทรงาม

ชุมชนวชิราซอยคี่

ทั้ง 5 ชุมชนอยู่ในตำบลบ่อยาง เทศบาลเมืองสงขลา

... โดยมีการแนะนำ 3 โครงการย่อยจะมีการดำเนินการในพื้นที่นำร่องข้างต้น ได้แก่

โครงการพัฒนาพื้นที่กิจกรรมสาธารณะเมืองเพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับเมืองอัจฉริยะสงขลา โครงการจัดการมลพิษทางอากาศด้วยระบบเตือนภัย โครงการระบบจราจรอัจฉริยะสำหรับเมืองสงขลาน่าอยู่

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง