เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2563

 • photo , 960x720 pixel , 60,093 bytes.
 • photo , 960x540 pixel , 61,270 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 75,586 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 44,512 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 49,517 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 40,759 bytes.

24 กรกฎาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วม ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลาโดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพื่อป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นเมืองปลอดภัย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ในที่ประชุมมีการชี้แจงประเด็น การร่างแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ใน พ.ศ.2564 “ชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อ ให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และร่วมกันพิจารณา เรื่อง จุดเสี่ยง จุดอันตราย ความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไข และพิจารณาการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 นี้

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง