เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

สร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำอาสาสมัครในการรับเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล

  • photo  , 960x540 pixel , 97,774 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 76,402 bytes.
  • photo  , 959x540 pixel , 74,531 bytes.
  • photo  , 959x540 pixel , 68,234 bytes.

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ตามมาตรา 50(5) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแกนนำอาสาสมัครในการรับเรื่องร้องเรียนและการบันทึกข้อมูล ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 11 สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา (สสว.11 สงขลา) ☆☆☆โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ฝหม่ๆในระบบหลัดประกันสุขภาพ และเพื่อให้แกนนำสามารถปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ วิเคราะห์และแยกแประด็นการรับเรื่องตามมาตรา 57 มาตรฐานการให้บริการสาธารณสุข มาตรา 59 ไม่ได้รับความสะดวกตามสมควร ,ไม่ได้รับบริการตามสิทธิที่กำหนด ,ถูกเรียกเก็บเงิน และมาตรา 41 การขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากการได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข ☆☆☆แกนนำผู้เข้าร่วม จำนวน 40 คน โดยเป็นแกนนำเครือข่ายที่ทำงานในพื้นที่ 13 อำเภอ จาก 16 อำเภอ

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง