เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซน ครั้งที่1/2563

  • photo  , 960x540 pixel , 73,748 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 53,242 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 70,422 bytes.
  • photo  , 960x540 pixel , 78,819 bytes.

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา วมกับเครือข่ายผู้บริโภคอำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอนาหม่อม จัดเวทีประชุมกลไกความร่วมมือการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคระดับโซน ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม รพ.สต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา โดยมีตัวแทนจาก รพช. ,ท้องถิ่น, รพ.สต. และเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล จากการสำรวจสถานการณ์ปัญหาในพื้นที่  ซึ่งเป็นประเด็นยาชุด

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง