เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีประชุมสภาผู้บริโภคภาคใต้ ครั้งที่ 10 "ผู้บริโภคเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤติโควิดในยุค New Normal"

by Nooya @25 ส.ค. 63 09:58 ( IP : 110...21 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
 • photo , 960x640 pixel , 117,005 bytes.
 • photo , 959x540 pixel , 74,605 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 107,846 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 58,277 bytes.
 • photo , 959x540 pixel , 87,371 bytes.
 • photo , 960x640 pixel , 112,451 bytes.
 • photo , 959x540 pixel , 76,849 bytes.
 • photo , 959x540 pixel , 107,674 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 125,177 bytes.

วันนี้ (24/8/63) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้จัดเวทีประชุมสภาผู้บริโภคภาคใต้ ครั้งที่ 10 "ผู้บริโภคเข้มแข็ง ฝ่าวิกฤติโควิดในยุค New Normal" โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายผู้บริโภคเข้าร่วม 9 จังหวัด จำนวน 60 องค์กร และมีภาคีหน่วยงานของแต่ละจังหวัดได้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ด้วย โดยให้แต่ละจังหวัดเสนอหน่วยงานที่ได้ประสานงาน ความร่วมมือในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเด่นชัดในรอบปีที่ผ่านมา เวทีสภาผู้บริโภคภาคใต้ครั้งนี้ ได้มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือ ●เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ ●เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้และร่วมกำหนดทิศทางการทำงานในประเด็นผู้บริโภคของเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ●เพื่อมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรผู้บริโภคที่มีผลงานเด่นและหน่วยงานที่สนับสนุนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในรอบปี 2562 .... ต่อด้วย วงเสวนา "ความท้าทาย การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคในยุค New Normal " โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ ♤ภญ.หญิงชโลม เกตุจินดา ที่ปรึกษาเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ♤ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ♤คุณปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ♧ดำเนินรายการโดย..คุณบัญชร วิเชียรศรี ผู้ดำเนินรายการสภากาแฟ สถานีวิทยุ FM 88.0 เมกะเฮิรตซ์

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง