เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีประชุมความร่วมมือนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้

by khaohom @28 ส.ค. 63 12:30 ( IP : 180...27 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
  • photo  , 960x640 pixel , 93,631 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 65,052 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 60,598 bytes.
  • photo  , 960x640 pixel , 64,158 bytes.

วันนี้ (25/8/63) เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ได้จัดเวทีประชุมความร่วมมือนักวิชาการเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคใต้ ณ ห้องประชุมไบรตัน โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ สงขลา โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายนักวิชาการฯ อ.ไพบูลย์ ช่วงทอง นักวิชาการที่ทำงานคุ้มครองผู้บริโภค จากส่วนกลาง( กทม.) มาร่วมแลกเปลี่ยน มุมมองและแนวทางการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคต่อประเด็นต่างๆ  กับตัวแทนนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้ จากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานหนุนเสริมเครือข่ายผู้บริโภคร่วมกันได้อย่างไร เช่น งานด้านข้อมูลวิชาการต่างๆ  ข้อกฏหมาย  การติดตามเชิงประเด็น ทั้ง 7 ด้าน เป็นต้น ได้เห็นแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งเครือข่ายฯ ต้องมีการทำงานกับนักวิชาการอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงานและเชื่อมโยงเครือข่ายต่อไป

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง