เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 11 เปิดตัวโคแฟค “ ทำไมความจริงร่วมถึงสำคัญ

photo  , 960x720 pixel , 76,021 bytes.

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 ตัวแทนเครือข่ายองค์ผู้บริโภคภาคใต้ได้เข้าร่วมเวทีเสวนานักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 11 เปิดตัวโคแฟค “ ทำไมความจริงร่วมถึงสำคัญ ณ ร้าน clazy cafe กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) และ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยในเวทีมีกิจกรรม ดังนี้ - รีวิวการเมืองเรื่องข่าวโลกทั่วโลก โดย...อ.วศิน ปั้นทอง ซึ่งมีการอธิบายถึงระดับความรุนแรงของข่าวปลอม และมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับข่าวปลอมในต่างประเทศ - สนทนา Fact checker ยุคดิจิทัล ทำไมความจริงร่วมจึงสำคัญ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ 1. คุณกนกพร ประสิทธิ์ผล ผอ.สำนักสื่อใหม่ Thaipbs 2. คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ 3. คุณจิคัยดีล เจะและ จาก DEENVLOG 4. คุณสุภิญญา. กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง cofact.org - ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมทำความเข้าใจ และทดลองใช้เว็บไซต์ cofact

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง