เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

สภาองค์กรผู้บริโภคเกิดแล้ว! ดีเดย์ 6 มกรา ประชุมนัดแรก

by khaohom @7 ม.ค. 64 09:30 ( IP : 180...252 ) | Tags : ข่าวสารทั่วไป , กิจกรรมเครือข่าย
photo  , 842x448 pixel , 114,963 bytes.

**สภาองค์กรผู้บริโภคเกิดแล้ว! เปิดประชุมสภาฯ ครั้งแรก เพื่อเลือกคณะกรรมการและจัดทำร่างข้อบังคับ **                 จากการที่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่อง การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค ทำให้เกิด ‘สภาองค์กรผู้บริโภค’ อย่างเป็นทางการ โดยในกฎหมายระบุว่า องค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ก่อการจะต้องจัดทำร่างข้อบังคับและเรียกประชุม ภายใน 30 วัน

              วันนี้ (6 มกราคม 2564) เวลา 9.00 - 15.30 น. องค์กรผู้บริโภคจำนวน 151 องค์กร ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อการสภาองค์กรผู้บริโภค ได้จัดประชุมสภาครั้งแรกผ่านระบบออนไลน์  โดยในที่ประชุมได้มีการเลือกประธาน รองประธาน กรรมการนโยบาย รวมทั้งกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน ผลสรุปจากที่ประชุมมีดังนี้

              ผศ.ดร.ภญ. ยุพดี ศิริสินสุข        เป็น ประธานสภาองค์กรผู้บริโภค

              คุณสุภาพร  ถิ่นวัฒนากูล          เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 1

              คุณบุญยืน  ศิริธรรม              เป็น รองประธานสภาองค์กรผู้บริโภค คนที่ 2

              และ คณะกรรมการนโยบายซึ่งมาจากภาคต่างๆ ทั้ง 7 ภาค

ส่วนรายชื่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้าน มีดังนี้

              1. ด้านการเงินการธนาคาร : คุณกมล กมลตระกูล

              2. ด้านขนส่งและยานพาหนะ : ดร.สุเมธ องกิตติกุล

              3. ด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย : ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ

              4. ด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ : คุณวรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร

              5. ด้านบริการสุขภาพ : คุณสุภัทรา นาคะผิว

              6. ด้านสินค้าและบริการทั่วไป : ดร.ไพบูลย์ ช่วงทอง

              7. ด้านสื่อและโทรคมนาคม : คุณสุกรานต์  โรจนไพรวงศ์

              และ 8. ด้านบริการสาธารณะ พลังงานและสิ่งแวดล้อม : ประสาท มีแต้ม

              นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับและรับรององค์กรผู้บริโภคที่เพิ่งผ่านการจดแจ้ง เข้ามาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมอีก 36 องค์กรด้วย ซึ่งการมีสภาองค์กรผู้บริโภคนั้น จะทำให้ผู้บริโภคมีตัวแทนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดด้วย โดยสภาฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน เสนอความเห็น ต่อการจัดทำร่างกฎหมายต่างๆ หรือ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เป็นปากเป็นเสียงช่วยตรวจสอบ เตือนภัย เปิดเผยข้อมูล และชื่อสินค้าที่หลอกลวง ไม่ปลอดภัยกับผู้บริโภค ช่วยสนับสนุนผู้บริโภคให้สามารถแก้ปัญหา เคียงข้างผู้บริโภคในการเจรจาไกล่เกลี่ย ประนีประนอม ตั้งแต่ก่อนฟ้องจนเรื่องขึ้นสู่ศาล ช่วยฟ้องคดี รวมถึงช่วยผู้บริโภคที่ใช้สิทธิแล้วถูกดำเนินคดี รวมทั้ง ทำให้ผู้บริโภค รู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิและใช้สิทธิได้อย่างเข้มแข็ง โดยร่วมกับองค์กรผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิอันพึงมีพึงได้ของผู้บริโภคด้วย

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง