เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

เวทีเสวนาสร้างความรอบรู้เท่าทันและเตือนภัยสื่อออนไลน์ ในยุคสื่อหลอมรวม"

by khaohom @13 ม.ค. 64 14:19 ( IP : 14...207 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
  • photo  , 960x718 pixel , 50,331 bytes.
  • photo  , 960x718 pixel , 57,330 bytes.
  • photo  , 960x718 pixel , 60,313 bytes.
  • photo  , 960x718 pixel , 53,220 bytes.

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ มีการจัดกิจกรรม "เวทีเสวนาสร้างความรอบรู้เท่าทันและเตือนภัยสื่อออนไลน์ ในยุคสื่อหลอมรวม" ณโรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วม 5 จังหวัด เช่น ภูเก็ต กระบี่ สงขลา สตูลและปัตตานี จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.)เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ การรู้เท่าทันสื่อให้กับเครือข่ายผู้บริโภคในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้
2.)เพื่อทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินงาน โครงการสร้างกลไกการเฝ้าระวังและเตือนภัยผู้บริโภคเท่าทันสื่อ ภาคใต้ ... -  โดยเครือข่ายมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพรวมสถานการณ์การสื่อสารในยุค next normal  ให้เครือข่ายได้ทำความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีและการใช้สื่อออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เครือข่ายจำเป็นต้องมีความรู้การรู้เท่าทันและทักษะในการใช้สื่อออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของสื่อออนไลน์ และสมาคมผู้บริโภคสงขลามีการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลไกเครือข่ายผู้บริโภคเฝ้าระวังและเท่าทันสื่อจังหวัดสงขลา ในยุคสื่อหลอมรวม ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 16 อำเภอและแกนนำนักศึกษา 3 สถาบัน ซึ่งในปี 2563 จะมีการขยับทำร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 5 จังหวัดในภาคใต้ ....... - การเสวนาสร้างความรอบรู้การเท่าทันสื่อออนไลน์ โดย...คุณโตมร อภิวันทนากร
  มีการให้ข้อมูลการเปลี่ยนสื่อในยุคดั้งเดิม และสื่อในยุคปัจจุบัน ที่ทุกคนสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
....... - การระดมปัญหาสื่อออนไลน์ในพื้นที่  โดยเครือข่ายผู้บริโภค 5 จังหวัดมีการระดมปัญหาด้านสื่อออนไลน์ที่พบเจอในพื้นที่และร่วมกันแลกเปลี่ยนหาแนวทางแก้ไข ...... - การวางแผนงานโครงการ เครือข่ายผู้บริโภค 5 จังหวัดร่วมวางแผนงานกิจกรรมในพื้นที่

Relate topics

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง