เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

การประชุมความร่วมมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ภาคใต้

by khaohom @11 มี.ค. 64 10:18 ( IP : 180...228 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
  • photo  , 960x720 pixel , 115,681 bytes.
  • photo  , 1728x1296 pixel , 198,233 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 108,165 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 110,007 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 115,207 bytes.

วันนี้ 4 มีนาคม 2564 เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ร่วมกับเครือข่ายผู้บริโภค 5 จังหวัด (กระบี่ ภูเก็ต สงขลา ปัตตานี และ นราธิวาส) และ ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าใต้ล่าง และ ภาคีเครือข่ายเหยื่อเมาไม่ขับ ภาคใต้  ได้จัดประชุมความร่วมมือภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ณ ห้องประชุม โรงแรมเฟรนด์ลี่เทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความรู้จักเครือข่าย และร่วมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนและพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะปลอดภัยในระดับภาคใต้ และร่วมวางแผนติดตามการทำงานของเครือข่ายแต่ละจังหวัดต่อไป

Relate topics