เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดนราธิวาส

by khaohom @11 มี.ค. 64 10:27 ( IP : 180...228 ) | Tags : กิจกรรมเครือข่าย
 • photo , 960x718 pixel , 78,182 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 81,119 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 90,090 bytes.
 • photo , 960x718 pixel , 65,488 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 56,254 bytes.
 • photo , 960x720 pixel , 58,830 bytes.

วันอังคาร ที่ 9 มีนาคม 2564  เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้ ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรม
"อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะ จังหวัดนราธิวาส " ณ ห้องประชุมริเวอร์ แร็ม รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณปัญหารถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพัฒนาศักยภาพแกนนำให้เข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภครถโดยสาร มีการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย ตลอดจนการรับเรื่องร้องเรียนและการประสานส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา

Relate topics