เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

ศาลสั่ง'เซปิง'จ่ายผู้เสียหาย ทำศัลยกรรม2แสน-ดอกเบี้ย...

by khaohom @22 เม.ย. 64 11:00 ( IP : 180...47 ) | Tags : ข่าวสารทั่วไป
photo  , 759x450 pixel , 64,988 bytes.

ศาลอุทธรณ์สั่ง “เซปิง” จ่ายผู้เสียหายเข้าทำศัลยกรรมหน้า-หน้าอก 2 เเสนบาทพร้อมดอกเบี้ย ฐานโฆษณาเกินจริง ส่วนเเพทย์กับจำเลยอื่นยกฟ้อง... เมื่อวันที่ 21 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 ที่ศาลเเพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ในคดีที่ นางพัทธนันท์ อินทร์สะอาด หรือ จุฑาลักษณ์ เปมากร เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง น.ส.เซปิง ไชยสาส์น นายบทมากร วัฒนะนนท์ บริษัท เอ็มเอฟ เซอร์เจอรี่ เซ็นเตอร์ จำกัด นายกมล พันธ์ศรีทุม นายธีระ ยั่งยืน จำเลย 1-5 ในความผิดเรื่องละเมิดสัญญาตัวแทนหุ้นส่วน ขอให้บังคับจำเลยทั้ง 5 ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงิน 7,070,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษขั้นสูงสุด คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง... ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเห็นว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ข้อแรกว่าโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์มาตรวจแผลหลังผ่าตัด 6 เดือนและมีการบันทึกว่าไม่มีลักษณะของแผลเป็นคีลอยด์ ถือว่าโจทก์รู้ถึงเหตุละเมิดจากการผ่าตัด และเกิดข้อโต้แย้งสิทธินับแต่วันดังกล่าว การที่โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อ 19 เม.ย.62 จึงเกิน 1 ปีนับ แต่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้กระทำละเมิดคดีโจทก์ขาดอายุความ

เห็นว่าแม้คดีนี้จะเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันรับผิดในมูลละเมิด แต่ตามคำฟ้องของโจทก์ในข้อ 3 โจทก์บรรยายฟ้องไว้ว่า การกระทำของบรรดาจำเลยทั้งห้าตามฟ้องเป็นการละเมิดโจทก์ โดยจงใจไร้ศีลธรรมจรรยาเป็นพฤติกรรมของสิบแปดมงกุฎ ที่ร่วมกันหากินโดยใช้โฆษณาผ่านสื่อโซเชียลทางออนไลน์ ด้วยข้อความอันเป็นเท็จจนทำให้โจทก์หลงเชื่อ เพื่อหลอกลวงโจทก์และประชาชนทั่วไปให้หลงจ่ายเงินเพื่อใช้บริการในราคาแพงเพื่อนำเงิน ไปแบ่งกันอันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการหลอกลวง เท่ากับโจทก์ได้บรรยายฟ้องให้เห็นว่าจำเลยทั้งห้า ได้กระทำความผิดอาญาด้วยอันเป็นการกล่าวหา ในเรื่องละเมิดในมูลอันเป็นความผิดอาญา แม้จะยังไม่มีผู้ใดฟ้องจำเลยทั้งห้าในทางอาญา เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์มาตรา 448 วรรคสองและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 51 วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ ซึ่งความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนมีอายุความในทางอาญา 10 ปี คดีจึงไม่ขาดอายุความอุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น ประเด็นวินิจฉัยต่อไปว่าจำเลยที่ 4, 5 ประมาทเลินเล่ออันละเมิดต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่าเมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายสภาพหน้าอกของโจทก์ แล้วไม่มีสภาพหน้าอกไม่เท่ากันอย่างชัดเจนอีกทั้งภาพถ่าย ซึ่งเป็นภาพรอยแผลที่บริเวณด้านหน้าและคานหลังใบหูทั้งสองข้างอันเป็นรอยแผล จากการผ่าตัดดึงหน้ารอยแผลดังกล่าวก็มิได้ชัดเจน ถึงขนาดที่จะถือเป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ แต่อย่างใด โจทก์อาจจะไม่พึงพอใจผลการผ่าตัดทั้งสองอย่างนี้ แต่จำเลย 4, 5 เบิกความยืนยันว่าได้ผ่าตัดไปตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้วโดยที่โจทก์ก็ไม่ได้มีพยานผู้เชี่ยวชาญมาเบิกความยืนยันเพื่อหักล้างว่าการผ่าตัดของจำเลย 4, 5 เป็นการกระทำที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ นพ.เทพ เวชวิสิฐพยานโจทก์ซึ่งเป็นแพทย์ที่เปิดคลินิกรักษาโรคทั่วไปและรับทำเสริมสวยด้วยก็ไม่ได้เบิกความว่าจำเลย 4, 5 กระทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างใด

กลับเบิกความตอบทนายจำเลยที่ 1, 2 ถามค้านว่าตามปกติแล้วแผลในการผ่าตัดบางกรณีก็จางหายไป แต่มีบางรายที่เป็นแผลนูนขึ้นซึ่งเป็นธรรมชาติของคนไข้ ซึ่งตามปกติแล้วนายแพทย์ฝีมือระดับนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการผ่าตัด เชื่อว่าเกิดจากเนื้อธรรมชาติของคนไข้ คำเบิกความของ นพ.เทพ เป็นการเจือสมกับคำเบิกความขอจำเลยที่ 4, 5. โจทก์ยินยอมให้มีการผ่าตัดทั้งสองครั้ง มีลงลายมือชื่อไว้ข้อความในใบแสดงความยินยอม มีสาระสำคัญว่าโจทก์รับทราบรายละเอียดจากแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด รวมถึงผลข้างเคียงจากการผ่าตัดที่เป็นไปได้หลายกรณี เช่นช้ำบวมแผลหายช้ากว่าปกติ โจทก์ยอมรับผลการรักษาแม้ไม่อยู่ในความคาดหวังหรือความพึงพอใจของโจทก์เมื่อแพทย์และบุคลากรได้รักษาตามมาตรฐานทางการแพทย์แล้ว

จำเลยที่ 4, 5 จะเบิกความยืนยันว่าก่อนทำการผ่าตัด ได้อธิบายให้โจทก์ทราบถึงข้อดีข้อเสียความเสี่ยงตลอดจนผลการรักษาให้โจทก์ทราบแล้ว จากข้อเท็จจริงย่อมรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่และที่ 4, 5 ผ่าตัดทำศัลยกรรมให้โจทก์ด้วยความประมาทเลินเล่อ จึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

วินิจฉัยตามอุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 1 จงใจโฆษณาด้วยข้อความที่ไม่ตรงกับความจริงทำให้โจทก์ ได้รับความเสียหายหรือไม่เห็นว่าเรื่องนี้จำเลยที่ 1 มิได้ปฏิเสธว่าไม่มี การโฆษณาตามที่โจทก์อ้าง การที่มีการโฆษณาว่าไม่มีรอยแผลเป็น ไม่บวม ไม่ทัก ไม่เจ็บนั้น! ชัดว่าเป็นการโฆษณาที่ขัดต่อหลักความจริงในการผ่าตัด เพราะการผ่าตัดจะต้องมีรอยแผลดังที่จำเลยที่ 5 เบิกความตอบทนายโจทก์ ถามด้านว่าการผ่าตัดทุกครั้งต้องมีรอยแผลไม่ว่าการผ่าตัดจะดีเท่าไร ต้องมีรอยแผลในการการผ่าตัด จะต้องใช้ยาแก้ปวดยาลดบวม ทำให้เชื่อว่ากรณีของโจทก์ก็ต้องมีอาการเจ็บและบวม ส่วนรอยแผลของโจทก์ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่ารอยแผลเป็นไม่ใช่รอยแผลนั้น ประชาชนทั่วไปเมื่อเห็นโฆษณาของจําเลยที่ 1 คงไม่ได้แยกแยะว่าอย่างไรเป็นรอยแผลอย่างไรเป็นรอยแผลเป็น แม้โจทก์จะเคยทำศัลยกรรมดึงหน้า และทำหน้าอกที่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วก็ตามการโฆษณาของจำเลยที่ 1 อาจทำให้โจทก์เข้าใจว่าเป็นการผ่าตัดที่ไม่เหมือนกับที่โจทก์เคยทำมา

ส่วนที่โจทก์ถ่ายคลิปวิดีโอพูดว่าไม่เจ็บ ไม่มีรอยแผลเป็นนั้นโจทก์เบิกความว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้บอกให้โจทก์พูดเช่นนี้ ซึ่งน่าเชื่อว่าข้อความในคลิปวีดีโอโจทก์ไม่ได้คิดคำพูดขึ้นเอง แต่เป็นการถ่ายทำเพื่อการโฆษณาของโครงการ

จำเลยที่ 1 ในภาวะเช่นนั้นโจทก์ย่อมต้องพูดไปตามที่จำเลยที่ 1 บอกดังกล่าว

ดังนั้นข้อความที่จำเลยที่ 1 โฆษณาทางเว็บไซต์ จึงเป็นข้อความที่ไม่ตรงกับความจริง หากไม่มีข้อความดังกล่าวโจทก์อาจไม่ตกลงเข้าร่วมโครงการของจำเลยที่ 1 ที่อ้างว่ามีคำเตือนแล้วว่า “ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล” นั้นคำเตือนดังกล่าวไม่ใช่การเตือนเรื่องไม่มีรอยแผลเป็นไม่เจ็บ แต่เป็นคำเตือนเรื่องผลของการทำศัลยกรรม และคำเตือนก็เป็นตัวหนังสือเล็ก ๆ อยู่ใต้ข้อความอื่น จำเลยที่ 1 จะอ้างว่ามีการเตือนแล้วไม่ได้ ซึ่งการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่มีการโฆษณาและคำรับรองดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเข้าร่วมโครงการย่อมมีผลผูกพันจำเลยที่ 1 เมื่อเป็นการโฆษณาและคำรับรองที่ไม่ตรงกับความจริง จึงเป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย อุทธรณ์ของโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์ข้อสุดท้ายว่า จำเลยทั้งห้าต้องรับผิดต่อโจทก์หรือไม่เพียงใด เมื่อฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 4, 5 ไม่ได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อ อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์จำเลยทั้ง 5 จึงไม่ต้องรับผิดเกี่ยวข้องกับการละเมิดคือเงินที่โจทก์เสียไปในการผ่าตัดดึงหน้าและหน้าอก รวมทั้งเงินที่โจทก์ต้องผ่าตัดแก้ไขแผลที่น่าเกลียด และรักษาแผลอย่างต่อเนื่องซึ่งความเสียหาย ส่วนนี้นอกจากจะไม่มีการทำละเมิดแล้วยังไม่ปรากฏหลักฐานว่า โจทก์เสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปเมื่อใด และเป็นจำนวนเท่าใดรวมทั้งค่าเดินทางมาดำเนินคดีกับค่าขาดรายได้ในชีวิตประจำวันด้วย

แต่ในส่วนของค่าเสียหายเป็นค่าทนทุกข์ทรมานทางร่างกายและค่าทนทุกข์ทรมานทางจิตใจโดยโจทก์เรียกร้องมารวม2ล้านบาทเห็นว่าเมื่อจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายผิดสัญญาผลการผ่าตัดมิได้เป็นไปดังที่ ทำการโฆษณายืนยันย่อมเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความทุกข์ทรมานได้จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดค่าเสียหายในส่วนนี้แก่โจทก์ แต่ที่โจทก์เรียกร้องมาสูงถึง 2ล้านบาทนั้นสูงเกินไปเมื่อพิจารณาถึงสภาพรอยแผล ประกอบกับคำเบิกความของจำเลยที่4,5 ที่เบิกความรายละเอียดในการผ่าตัดที่โจทก์ไม่ได้มีภาวะเเทรกซ้อนใดๆอีก

เห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้โจทก์จำนวน 2 เเสนบาท ส่วนค่าเสียอิสรภาพโดยถูกบังคับให้ถ่ายคลิปวีดีโอนั้นไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ข่มขู่ให้โจทก์ถ่ายคลิปวีดีโอ แต่เป็นเรื่องความสมัครใจของโจทก์เองในขณะนั้นโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนนี้ส่วนจำเลยที่ 2-5 โจทก์ไม่นำสืบให้ปรากฏว่ามีส่วนรู้เห็นกับการโฆษณาของเลยที่ 1

โดยเฉพาะส่วนของจำเลยที่ 3 นั้นก่อนที่โจทก์จะเข้ารับการผ่าตัดในคดีนี้จำเลยที่ 3 ได้ฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาละเมิดเเละ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าจำเลยที่3ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเว็บไซต์ของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ตกลงที่จะหยุดการกระทำซึ่งการละเมิดต่อจำเลยที่ 3 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษาตามยอม จึงเชื่อได้ว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์จากการโฆษณาดังกล่าวร่วมกับจำเลยที่ 1

ส่วนจำเลยที่ 3-5 เป็นเพียงผู้รับทำการผ่าตัดคนใช้ตามที่จำเลยที่ 1 ส่งมาเท่านั้นดังนั้นจำเลยที่ 2-5 ย่อมไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ อุทธรณ์ของโจทก์ในข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วนสำหรับอุทธรณ์อื่นเป็นรายละเอียดที่ไม่ได้ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลงจึงไม่วินิจฉัยให้พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยที่ 1 ข้าระเงิน 2 เเสนบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 จากต้นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โดยการอ่านคำพิพากษาในวันนี้มีนายพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล ทนายความโจทก์เดินทางมาฟังคำพิพากษากล่าวภายหลังสั้นๆ ว่า ขอบพระคุณศาลที่ให้ความยุติธรรมต่อผู้เสียหาย  

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง