เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีความร่วมมือเครือข่ายนักกฏหมายและทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค

photo  , 1366x768 pixel , 116,765 bytes.

**หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค จัดเวทีความร่วมมือเครือข่ายนักกฏหมายและทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค **
วันที่ 21 กันยายน 2564 ได้จัดวงประชุมความร่วมมือเครือข่ายนักกฏหมายและทนายความเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสงขลา โดยมีเครือจข่ายทนาย นักกฏหมาย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา มอ.หาดใหญ่ ม.หาดใหญ่ และ ม.ทักษิณ และเครือข่ายผู้บริโภค เข้าร่วมจำนวน 25 คน โดยมีวัตถุประสงค์ ????เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้าน การคุ้มครองผู้บริโภค การรับรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินคดีผู้บริโภคจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและสมาคมผู้บริโภคสงขลา ????เพื่อสร้างความร่วมมือทางกฏหมายร่วมกับนักกฏหมาย ทนาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรฐานการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ ????เพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค ????เกิดข้อเสนอแนวทางการทำงานร่วมกัน คือ -การสร้างช่องทางประสานงาน ทางไลน์กลุ่ม กำหนดวัตถุประสงค์ร่วม -การสื่อสารประชาสัมพันธ์ -เสริมการทำงานให้กับหน่วยงานประจำจังหวัด -พิจารณาและประเมินคดีเชิงยุทธศาสตร์ ที่อาจไม่มีคนร้อง แต่เป็นประเด็นปัญหาเชิงพื้นที่ โดยใช้เรื่องกฏหมาย -การจัดกระบวนการเรียนรู้คดีตัวอย่าง -การสร้างเครือข่ายทนายให้มีความเชี่ยวชาญ -การพัฒนาเครือข่ายผู้บริโภคโดยขยายในกลุ่มนักศึกษา หรือเป็นช่องทางให้เครือข่ายแกนนำได้ร่วมเรียนรู้ -เสริมการเรียนรู้ด้วยการเชิญทนายที่มีประสบการณ์ด้านการฟ้องคดีผู้บริโภค -การเรียนรู้เพื่อส่งต่อกรณีการฟ้องทางปกครอง #สมาคมผู้บริโภคสงขลา #หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา #สภาองค์กรของผู้บริโภค #ร้องทุกข์1หนดีกว่าบ่น1000ครั้ง #ทนายเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค

Relate topics