เครือข่ายองค์กรผู้บริโภคภาคใต้

#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคหน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

photo  , 517x640 pixel , 70,786 bytes.

#ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดสงขลา #หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา #สภาองค์กรของผู้บริโภค

เปิดรับให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา ก่อตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค โดยทีมงานทนายความ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากเครือข่ายนักกฏหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค ทนายยุพาพรรณ วขิรวัฒนากาญจน์ >> ทนายอธิวัฒน์ เส้งคุ่ย >> #หากผู้บริโภคท่านใดถูกเอารัดเอาเปรียบหรือละเมิดสิทธิ สามารถเข้ามาปรึกษาและร้องเรียนได้ ณ ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จังหวัดสงขลา หน่วยงานประจำจังหวัดสงขลา สภาองค์กรของผู้บริโภค

Relate topics